Contact Us

Where are we? Debao Industry Area,Zhentou Road,Shajing,Baoan,Shenzhen,China
Call us T +86 755 27299999-390
Working hours Mon-Fri
8 am-12 am
13:30-17:30